Φυλαχτό  Αυτοπεποιθήσεις-Orgone Hexagon -Κίτρινος Ίασπις

22.00

Φυλαχτό κίτρινος Ίασπις. Διεγείρει το τρίτο τσάκρα του ηλιακού πλέγματος, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, το θάρρος και τον ενθουσιασμό για ζωή και σχέσεις. Είναι μια θαυμάσια πέτρα για συναισθηματική σαφήνεια, βοηθώντας κάποιον να δει τις σχέσεις και τις καταστάσεις όπως είναι πραγματικά και να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση.  Ενθαρρύνει να εξετάσει ο κάτοχος του, τα πραγματικά του συναισθήματα, καθώς και να αναζητήσει θετική κατεύθυνση και ρεαλιστικές λύσεις.

Εκκαθάριση