Φυλαχτό Orgone  Aquamarine

18.00

Ένα φυλαχτό οργόνη Aquamarine σχετίζεται με τη γαλήνη που εμπνέει η θάλασσα και προσφέρει ευτυχία, ηρεμία και ψυχική χαλάρωση, μειώνει το άγχος, ενισχύει το θάρρος και ηρεμεί το μυαλό. Εδώ και αιώνες, αυτός ο διαχρονικός λίθος είναι το σύμβολο της ελπίδας, της νεότητας, της υγείας και της αφοσίωσης. Σχετίζεται με τη γαλήνη που εμπνέει η θάλασσα και προσφέρει ευτυχία, ηρεμία και ψυχική χαλάρωση, μειώνει το άγχος, ενισχύει το θάρρος και ηρεμεί το μυαλό. Σύμφωνα με το μύθο, η ακουαμαρίνα  θεωρείται  ως “τυχερή πέτρα των ναυτικών”.

Εκκαθάριση